Vásárlói tájékoztató

Vásárlás menete:

Az áruházban regisztráció és olejelentkezés nélkül böngészhet, vásárolhat. A vásárláshoz a kiválasztott terméket tegye a kosárba, válassza ki a vásárolni kívánt mennyiséget. A vásárlás befejeztével rendelést véglegesítse a megrendelés funkcióval. A szállítási adatoknál azt a címet adja meg ahová a csomag kézbesítését kéri!
A megjegyzés rovatba kérnénk feltüntetni a kiválasztott fizetési módot. Számlát minden esetben automatikusan mellékeljük a csomaghoz. Amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől, kérjük azt jelezze.

Rendelésfelvétel:

Rendelését a hét bármely napján leadhatja,annak fogadásáról visszaigazoló emailt küldünk.

Adatvédelem:

Az adatok kezelésekor az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járunk el. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek át nem adjuk. Ez alól kivételt képeznek azok az információk amelyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek.

Szállítás:

Árukészletünk folyamatos, de előfordulhat átmeneti készlethiány, ez esetben a szállítási idő növekszik, melyről a rendelést követően tájékoztatjuk. Készleten lévő termékeinket legkésőbb a rendelést követő munkanapon a szállítónak átadjuk.
Szállításból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!
Termékeinkre garanciát vállalunk!

Átvételi módok:

  • Személyes átvétel
  • Postai csomag utánvételes fizetéssel
  • Postai csomag előre utalás esetén
  • Futárszolgálat utánvételes fizetéssel

Árváltozás jogát fenntartjuk, viszont a már megrendelt termékek a megrendeléskori áron kerülnek kiszállításra!

Az áraink bruttó árak!

Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

A jelen ÁSzF Wuksi Hungary Kft (2831 Tarján Ady E u 54. Adószám: ) – továbbiakban Eladó – és az általa kínált termékeket igénybe vevő megrendelő, vásárló, – továbbiakban Vásárló – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vásárlónak vagy megrendelőnek minősül az a személy, aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, vagyis a kreativparty.hu webáruház felületén keresztül árut megrendel és megvásárol.

A webáruház a világon mindenhol elérhető, ezért a Magyar Köztársaságon kívül eső területre címzett megrendeléseket is fogadja.

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése kattintással, azaz ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kreativparty.hu webáruház és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, (biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, így a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető). Az elektronikus szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződés a megrendelés írásos (e-mail-es) visszaigazolásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Vásárló a rendelése elküldésével egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSzF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri, továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is.

A rendelés érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért a felelősség a Vevőt terheli.

Továbbá,
Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli az interneten küldött vagy fogadott adat/adatok elvesztése miatt, az internetes hálózatban létrejövő működési hiba miatt, mely a zavartalan webáruház működést megakadályozza

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

A webáruház Általános Szerződési Feltételeinek hatálya:

Az Eladó fenntartja a jogát, hogy a webáruház az ÁSzF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház ÁSzF mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltatást biztosítja.

Foglaló kérése:

50.000 Ft feletti vásárlás esetén az Eladó a Vásárlótól a Vásárló által megrendelt termék fogyasztói árának 20 %-át kéri foglalóként, melyet az Eladó postázási címére vagy bankszámlaszámára való utalás után legkésőbb 3 munkanapon belül az Eladó a Vásárlónak megküldi.

Árak:

Áraink a 27 %-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák! Ha árváltozás történik a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban, akkor a megrendelés pillanatában érvényes árakkal számlázunk.

A csomag sérülése esetén:

Ha a csomagküldés során a csomag megsérül, a Vásárlónak nem kell átvennie, a szállítmányozótól kérnie kell egy jegyzőkönyvet, melynek a kárfelvételt, a dátumot és aláírásukat kell tartalmaznia, majd vegye fel a kapcsolatot az Eladó vevőszolgálatával.

Mennyiségi és Minőségi kifogások megtétele:

A Vásárló mennyiségi és minőségi kifogásait megteheti a megrendelt áru átvételét követő 24 órán belül e-mailben vagy telefonon.

Vásárlástól való elállási jog:

Megrendelése során a Vásárló élhet a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet „a távollevők között kötött szerződésekről” részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
A Vásárló – amennyiben meggondolta magát – 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kell elküldenie a Vevőszolgálatnak. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén az Eladó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Így van ez akkor is, ha az Eladó az előre kiegyenlített megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell állnia, egyéb költséget, díjat azonban nem követelhet az Eladó. Az Eladó utánvételes csomagot a Vásárlótól technikai okokból nem tud fogadni. Ha az Eladó a megrendelttől eltérő terméket értékesít a Vásárlónak, a visszaszolgáltatási költséget az Eladónak kötelessége viselni. Az Eladó követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Adatvédelem:

A Vásárló személyes adatait a webáruház bizalmasan kezeli, az 1995. évi CXIX. törvény értelmében csak arra használja, hogy vásárlási ajánlataival megkeresse a vásárláskor megadott személyes adatait, címét csak és kizárólag a csomagküldéshez, rendeléshez használja fel. Harmadik személynek nem adja tovább, kivétel ez alól a futárszolgálat, vagy más csomagkézbesítő.
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a kreativparty.hu webáruház mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését.
A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Eladó bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a Vevőszolgálati elérhetőségek bármelyikén.
A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A webáruházon keresztül történő rendelés rögzítésével a Vásárló elfogadja az Eladó webáruházának Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.